Uitgesproken sancties

Sjeng Smidt #99 | Stockcar F2 - Sanctie conform Art. 4 rulebook
Schorsing 24 maanden, 1 september 2018 - 31 augustus 2020

Danny Smidt #391 | Hot Rod - Sanctie conform Art. 2 en 4 rulebook
Schorsing 24 maanden, 1 september 2018 - 31 augustus 2020

Christiaan Weyenberg #380 | Stockcar F1 - Sanctie conform Art.5 punt 1 rulebook
Schorsing 4 maanden van 21 okt. 2018 - 21 mei 2019
Voorwaardelijk 4 maanden met een proeftijd van 1 jaar tot 21 mei 2020

Peter Schut #231 | Stockcar F2 - Sanctie conform Art. 4 rulebook
Schorsing 12 maanden, 7 juli 2019 - 6 oktober 2020
Proeftijd van 2 jaar tot 6 oktober 2022

Willy Schut #388 | Stockcar F2 - Sanctie conform Art. 4 rulebook
Schorsing 12 maanden, 7 juli 2019 - 6 oktober 2020
Proeftijd van 2 jaar tot 6 oktober 2022

Justin Kappert #387 | Rodeo - Sanctie conform Art. 4 rulebook
Schorsing 12 maanden, 11 augustus 2019 - 10 oktober 2020

Johan Hems | Bangers - Sanctie conform Art. 6 rulebook bangers
Schorsing 12 maanden, 29 december 2019 - 28 december 2020

Torsten Katuin | Bangers - Sanctie conform Art. 6 rulebook bangers
Schorsing 12 maanden, 29 december 2019 - 28 december 2020

* Laatste update: vrijdag 9 maart 2020

Download hier de ORC Banned List (Updated 15 november 2019)