Procedures

De NOSP is een samenwerkingsverband van aangesloten oval en speedway banen.
Dit samenwerkingsverband heeft een afvaardiging in de Commissie Disciplinaire Maatregelen die volgens mandaat van de aangesloten clubs beslissingen neemt op het gebied van overtredingen.
Deze beslissingen worden objectief gewogen en getoetst aan het NOSP rulebook, waarna beslissingen bindend zijn. De NOSP werkt nauw samen met de ORCI in Engeland

De cdm vergadert zo vaak als nodig is en hanteert de volgende procedure:

Indien de organiserende club tijdens de wedstrijd een overtreding constateert, meld zij dit via de wedstrijdleider of een official aan de betreffende coureur.

De wedstrijdleider meld het voorval aan het bestuur. Het bestuur stelt een Proces verbaal op waarin het voorval duidelijk omschreven word. Incl omschrijving van wat de officials hebben waargenomen en incl. alle gegevens van de betreffende coureur.

Dit document word binnen 72 uur opgestuurd naar de die deze zaak vervolgens in behandeling neemt. De coureur word hiervan op de hoogte gebracht door de organiserende club.
De cdm weegt de aangedragen zaken puur op basis van constateringen en getuigen en toetst deze aan het NOSP rulebook, waarna een uitspraak volgt binnen 10 dagen.

Indien een rijder tegen deze uitspraak in verweer wil, kan een extra zitting van de cdm belegd worden waarin nieuwe belastende of ontlastende verklaringen behandeld kunnen worden.
Dit recht tot horen dient binnen 7 dagen na de NOSP uitspraak schriftelijk bekend gemaakt te worden bij de NOSP. Deze extra zitting kan plaatsvinden na betaling van de behandelingskosten a € 100,00

Indien een rijder tijdens de schorsingsperiode toch deelneemt aan een wedstrijd, ook al is dit een wedstrijd op een niet aangesloten NOSP baan dan gaat na deze wedstrijd de schorsingsperiode opnieuw in.

De uitspraak van de NOSP is bindend voor de coureur en de aangesloten circuits, tevens worden de uitspraken doorgemaild naar de ORCI in Engeland, die op haar beurt de uitgesproken sancties in Engeland doorvoert. Daarnaast mailt de ORCI haar uitspraken door naar de NOSP die dit op haar beurt weer doorvoert in Nederland.

Definitieve sancties worden vermeld op de website van de NOSP.