Nederlands Oval en Speedway Promotors

De NOSP is een samenwerkingsverband van Nederlandse en Belgische Oval- en Speedway circuits. Deze circuits werken samen in het opstellen van een racekalender met zo weinig mogelijk overlap en hebben een gezamenlijk doel om de sport te promoten en de regels zo eenduidig mogelijk toe te passen.

Tevens heeft de NOSP een disciplinaire commissie ingesteld, om de begane overtredingen te toetsten aan het NOSP Rulebook. Deze tuchtcommissie is de CDM(commissie disciplinaire maatregelen) De CDM bestaat uit een 5 tal vertegenwoordigers van NOSP aangesloten clubs. Bij voorkeur de wedstrijdleiders. Een uitspraak van de CDM is bindend bij een 4/5 meerderheid.

De CDM toetst op basis van verstrekte informatie van de aangesloten circuits en het wederhoor/verweer van de betrokken coureurs. Het NOSP Rulebook en een raamwerk van overtredingen met bijbehorende straffen dient als basis voor de besluitvorming van de CDM.

Uitspraken en aanwijzingen van de wedstrijdleiding en baancommissarissen zijn bindend en dienen direct te worden opgevolgd. Tegen beslissingen van wedstrijdleiding en jury mag niet worden geprotesteerd tijdens de race. In gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist het bestuur, waarbij uitspraken bindend zijn.

Indien een rijder, zijn monteur of aanhang zich op een dusdanige wijze provocerend gedraagt in woord of gebaar, of lichamelijk geweld gebruikt t.o.v. medecoureurs, bestuur, wedstrijdleiding of medewerkers zal het bestuur genoodzaakt zijn, de rijder hiervoor te straffen c.q. te schorsen.

Schorsingen aan rijders/teams opgelegd door de wedstrijdleiding en uitgevoerd door het bestuur zijn bindend voor de teams.

Lichte overtredingen tijdens de wedstrijd kunnen door de wedstrijdleiding worden bestraft met een diskwalificatie, voorwaardelijke schorsing of een schorsing tot 3 maand of langer. Deze straf hoeft niet per definitie aangemeld te worden bij de CDM.

Zwaardere overtredingen( bijvoorbeeld lichamelijk geweld en of serieuze bedreigingen)kunnen door de wedstrijdleiding/bestuur worden voorzien van strafadvies, (incl. bewijsmateriaal ) en aangemeld bij de CDM. Daarnaast is het ook mogelijk technische zaken aan te melden. Hierbij valt ook te denken aan smeren van banden en gebruik van tractioncontrol, maar ook het overschrijden van de toegestane cilinderinhoud, of vergelijkbare vergrijpen.

Binnen NOSP worden deze regels aanvaard en ten uitvoer gebracht bij alle aangesloten banen.
De NAB neemt deze schorsing ook over door de NAB racelicentie voor de duur van de sanctie in te trekken. Tevens worden deze overtredingen en schorsingen direct doorgegeven aan de Orci in Engeland. De Orci geeft tevens de schorsingen vanuit Engeland door aan NOSP.

NOSP aangesloten circuits zijn:
NNO Ter Apel ,NAC, ASE Emmen , FAC Blauwhuis, MAB Texel, NOV Lelystad, Raceway Venray, PAC Posterholt, Camso Warneton, ACON Sint Maarten.